N
E
U
S

Ingrid oostendorp - The creepy Army

Postponed until after Lockdown

In het heden en de voorlopige toekomst is Neus een etalage van het werk en proces van Ingrid Oostendorp. Een wereld van karakters genaamd “The Creepy Army”  wordt In NEUS volgbaar fysiek gemaakt voor onze wereld. Maak eventueel een afspraak via oostendorpingrid@gmail.com met de kunstenaar en Loop vooral langs NEUS om te kijken door het raam naar dit fluïde atelier. 
Op 24 Januari zal er een kleine afsluiting plaatsvinden.
De figuren in de collages en portretten van Ingrid Oostendorp (1963) zijn gegrepen uit een universum dat nooit echt heeft bestaan en tegelijkertijd nog overal aanwezig is. Ze komen uit het circus of zijn van de straat geplukt. Anderen lijken te zijn ontleend aan fragmenten van een inmiddels vervlogen popcultuur. Haar personages verenigen zich in The Creepy Army en zijn geboren uit een kluwen van heden en herinneringen aan het verleden die Oostendorp meebracht uit een andere wereld.
Als jonge student aan de Kunstacademie vertrok Oostendorp in 1984 naar de Sovjet Unie. In tegenstelling tot haar klasgenoten, die zich fascineerden voor alles wat voortkwam uit de Verenigde Staten en hotspot New York, isoleerde zij zich van de westerse cultuur om te studeren aan het Surikov Instituut in Moskou, waar de socialistisch realistische schilderkunst de enige juiste schilderkunst was.
Aldaar bestudeert ze het socialistisch realisme, haar klasgenoten… Ze ontdekt het leven op straat. Ze voelt zich als een anomalie in de microkosmos van Moskou, de afwijking in het systeem. Ze ervaart echter ook een persoonlijke vrijheid in een wereld die van veraf verstikkend en potdicht lijkt. Vanuit het perspectief van de jonge dromer Mechtadel verbeeldt Oostendorp hoe dit universum je als buitenstaander opslokt en tegelijkertijd ondoorgrondelijk blijft. Oostendorp blijft in Moskou, en probeert te leren hoe te leven in een wereld die haar vreemd is. Mechtadel ontdekt dat het echte Russische circus zich in het alledaagse leven voltrekt. 
Eenmaal terug in het westen bleek Rusland niet ver weg. Het leven inmiddels verweven met de personages uit Mechtadels bestaan. De karakters, uitgegroeid tot mensen van vlees en bloed, zijn mee teruggereisd uit die tijd in de Sovjet Unie en later ook Kazachstan. De kunstenaar verbeeldt hen in abstracte figuren met soms uitgewerkte expressies, met blikken van vreugde of dedain. De scenes zijn gekleurd door het rood van clownsneuzen en communisme, het Rode plein. Diepdonkerblauwe nachten van dronkenschap en kameraadschap, soms is de spanning te snijden. Het goudgeel van de sterren en het knisperende papier van Russisch snoepgoed dat je thuis nergens kan kopen. De matroesjkas, Kozakken en Kazachen, kunststudenten en KGB-agenten verankeren zich in het geheugen van de jonge Mechtadel. Het is al jaren later als The Creepy Army hieruit geboren wordt.
Het universum dat de kunstenaar nu schetst, maken de losse elementen, de personages, de vlagen met herinneringen aan scenes en plaatsen en kleuren en ervaringen het geheel. In een collage met Russisch folklore, de herinneringen aan het kleurrijke snoeppapier, Bruce Lee, de bierpullen en de wodka, de Lada’s en Sovjetarchitectuur krijgt de beschouwer een inkijkje in het kluwen aan herinneringen. De sfeer is voelbaar maar ook vluchtig.
De wezens uit The Creepy Army lijken als bemiddelaars op te treden tussen Mechtadel en het universum waartoe zij zich wil leren verhouden, als elementen in een sleutelroman. Hoewel ze zich verenigen in een leger, lijken ze tegelijkertijd strijdbaar en gekenmerkt door een uitgesproken uniciteit. Het lijkt een systeem van ogenschijnlijk onverenigbare elementen. Maar de vreemde karakters en het snoeppapier en al die losse deeltjes, dat ís in essentie de kern van dit systeem. Het vormt een universum waar een buitenstaander volgens de regels van dat systeem onverwachts en tegelijkertijd onvermijdelijk tussen past en door wordt opgeslokt.
Tekst: Loes van Huisseling

SALON DE NEUS

POSTPONED UNTIL AFTER LOCKDOWN

A soiree where you can amaze yourself and where you can aquire the works for your own salon.

Our first SALON de NEUS will be set up on the 24th and 25th of October featuring the artist Annelein Pompe.
Annelein graduated from the Gerrit Rietveld Academy in Amsterdam, now she lives and works in Belgium for over seven years. The last three years she accomodated in the heart of Brussels. Here she paints beautiful portraits of the most striking ducks, from memory, in her studio, on the edge of the Bois de la Cambre.
In these portraits the artists introduces you to characters, who bring you along, into their stories.
The titles of the work, bear the bird lover’s name as their first name, and the month of adoption as their surname. They form a family tree that has so far spread all over Europe and new descendants come year after year. They are works that will become domestic birds and will last for generations.
In SALON DE NEUS she will show a flock of her newest works.
In the presence of the artist we welcome you to attend this special evening. 
PLEASE send a R.S.V.P if you wish to come.
We look forward to seeing you and will welcome you with a snack and a drink.
 

Harry Maberly & Bart Eysink Smeets

10th of July - Till 8th of august

A new exhibition by Harry Maberly and Bart Eysink Smeets opens the 10th of July at NEUS in Nijmegen. The exhibition features Maberly‘s ‘waiting room‘ and Eysink Smeets sculpture: ‘A.A.D.‘. The exhibition will be on display until the 8th of August 2020.

Harry Maberly is an artist based in Glasgow, Scotland. ‘The Waiting Room‘ shown at NEUS is exactly what it says it is. The visitors of the exhibitions are invited to wait for free. ‘The Waiting Room‘ was made for the first time for Maberly‘s solo show at the end of his residency at The Number Shop Gallery & Studios in Edinburgh in November 2017.

Bart Eysink Smeets is fascinated with the fake. He investigates the clash that occurs when we use fake items, which lack all personality, to add character to our lives. ‘A.A.D.‘ stands for Artificial Atmosphere Design and is an attempt to build the perfect friend; someone who always smiles and listens without all the inconveniences that a real person brings along. Eysink Smeets lives and works in Amsterdam


the exhibition is open every saturday from 13:00 till 18.00

For visitations during the week on friday and thursday you need to make a reservation, at least 2 days in advance. Reservations can be made by sending an email with the preferred date and time to Neusnijmegen@gmail.com.